Hemelwater afkoppelen

Hemelwater afkoppelen is een term die de laatste jaren steeds vaker voorbij komt. Het betekent dat het regenwater dat op daken, wegen en andere verharde oppervlakten valt, niet meer direct in het riool wordt afgevoerd, maar wordt gebruikt om de bodem te voeden en het grondwater aan te vullen. Waarom is dit zo belangrijk en hoe kun je hemelwater afkoppelen?

Waarom hemelwater afkoppelen?

In stedelijke gebieden is veel verharding aanwezig, zoals wegen, parkeerplaatsen, trottoirs en gebouwen. Het regenwater kan hierdoor niet meer in de bodem wegzakken en stroomt direct het riool in. Dit heeft een aantal nadelige effecten:

  1. Overbelasting van het riool: als er veel regen valt, kan het riool het water niet meer verwerken. Het gevolg is dat het water op straat blijft staan of dat er zelfs wateroverlast ontstaat.
  2. Vermindering van de grondwaterstand: als het regenwater niet meer in de bodem kan wegzakken, wordt de grondwaterstand niet meer aangevuld. Dit kan leiden tot verzakkingen en droogte.
  3. Verontreiniging van het oppervlaktewater: het regenwater dat via het riool wordt afgevoerd, komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Hierdoor wordt het oppervlaktewater verontreinigd met bijvoorbeeld uitlaatgassen en chemische stoffen.

Hoe hemelwater afkoppelen?

Om deze problemen te voorkomen, is het belangrijk om hemelwater af te koppelen. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Groene daken: bij een groen dak wordt het regenwater opgevangen en vastgehouden door een substraatlaag en vegetatie. Het regenwater verdampt of wordt opgenomen door de planten.
  2. Infiltratievoorzieningen: door het aanleggen van infiltratievoorzieningen, zoals wadi’s, grindkoffers en infiltratiekratten, kan het regenwater weer in de bodem zakken.
  3. Regentonnen: met een regenton vang je het regenwater op en kun je het later gebruiken om bijvoorbeeld de planten water te geven.
  4. Waterdoorlatende verharding: door het gebruik van waterdoorlatende verharding, zoals grind of grasbetonstenen, kan het regenwater weer in de bodem zakken.
  5. Regenwatertuin: bij een regenwatertuin wordt het regenwater opgevangen en vastgehouden in een speciaal aangelegde tuin. Het water wordt gebruikt om de planten te bewateren en verdampt gedeeltelijk.

Het afkoppelen van hemelwater heeft dus verschillende voordelen voor het milieu en de omgeving. Door het regenwater weer in de bodem te laten zakken, wordt de grondwaterstand aangevuld en voorkom je wateroverlast. Daarnaast wordt het oppervlaktewater minder verontreinigd en wordt de leefomgeving groener en aantrekkelijker